• FOTO: Kristian Jacobsen

– Hvorfor støyskjermes bare nye boligfelt?