• FOTO: Pål Christensen

- Ikke fare for spredning