• FOTO: Tomas Alf Larsen

– Jåttå skal ikke fraflyttes neste år