• FOTO: Hans Petter Jacobsen

- Måltidets Hus må bli et gledeshus