• FOTO: Lars Kristian Aalgaard

– Mange monterer aggregatene selv