• - Når vi har gått gjennom saken, kan vi ikke identifisere at manglende hjemmel til tvang var medvirkende til at disse brukerne ikke fikk hjelp, sier fylkeslege Pål Iden. FOTO: Knut S. Vindfallet

- Manglende mulighet for tvang forklarer ikke at det sviktet

Fylkeslege Pål Ideen er ikke enig med Stavanger kommune i at manglende mulighet til å bruke tvang, kan forklare manglende hjelp til Jonny André Risvik og hans overgripere.