• FOTO: Thomas Førde

- Nedleggelse gir dårlig signaleffekt