• Her ankommer Dan Pettersen Gulating lagmannsrett (Stavanger Tinghus) 20. august for å vitne i saken mot Thomas Thendrup. Nå har han skrevet leserinnlegg om soningsforholdene i Bergen fengsel. FOTO: Vigdis Hocken

– Sitter ikke innelåst dagen lang