• FOTO: Hans E. H. Jacobsen

– Stans hyttebyggingen i Sirdal