- Tarvelige festekontrakter

Stavangeradvokat Viktor Westlye reagerer sterkt på at grunneiere krever gjenkjøpsrett når de fester bort hyttetomter.