• FOTO: Lars Magne Hovtun

– Truet kvinne med kruttlappistol