• FOTO: Jon Ingemundsen

– Turistforeningen bør si fra om Gausel-turvei