• FOTO: Arnt Olav Klippenberg

– Tyskere spør om Svalbard