• FOTO: Arnt Olav Klippenberg

- Vaktholdet er ikke bra nok