• - Vi kan garantere at det ikke er tatt utbytte fra Akademiet vgs til Dynjo invest, sier Harald Unneland Dyngen. FOTO: Jon Ingemundsen

- Vi har ikke tatt ut ulovlig utbytte

Rektor Harald Unneland Dyngen og kona har tjent millioner på lederverv og eierandeler i forskjellige Akademiet-selskap.