• Rogaland fylkeskommune ønsker strengere parkeringsrestriksjoner i de sentrale byområdene. Her er parkeringshuset på Jorenholmen i Stavanger. FOTO: Jonas Haarr Friestad

– Vi har jo en streng parkeringspolitikk!