• Per Fugelli mener at folk må få lov til å røyke - også i arbeidstiden. FOTO: Carina Johansen

- Vi må ikke bli en formynderstat i helsens navn

Folk bør ha eiendomsrett til seg selv og sin egen livsstil, mener Fugelli.