• mms_img561691341.jpg FOTO: Ronny Hjertås

– Stor vannlekkasje

Hovedvannledning har sprukket på Hinna. Store områder uten drikkevann.