• FOTO: Pål Christensen

1100 nye parkeringsplasser