• FOTO: Pål Christensen

123 barnestemmer synger inn Melodi Grand Prix