• Tor Inge Ravndal ser på hullet der sauene forsvant ned. FOTO: Odd Kristian Stokka

14 sauer druknet i hevdakjeller

14 sauer drektige med tilsammen 43 lam ligger døde i hevdakjelleren i sauefjoset på Ravndal.