1,4 millioner kroner i dagbøter

I mer enn to år måtte Sentralsjukehuset i Rogaland betale dagbøtertil Arbeidstilsynet. For hver dag mer enn 10 pasienter lå på gangenved medisinsk avdeling, måtte sykehuset betale 3500 kroner. Tilsammen ble det betalt inn vel 1,4 millioner kroner fra en trangsykehusøkonomi.