• FOTO: Heidi Hjorteland Wigestrand

200 mann skal bu i brakker på Sand