• Elise Helgøy er en av de 13 helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten på Hundvåg og Storhaug som ikke lenger får jobbe 14 timers vakter hver fjerde helg. Svært synd, synes både hun og Randi Hindal som steller på dette bildet. FOTO: Fredrik Refvem

22 virksomheter innen helse og omsorg i Stavanger har vakter på mer enn ti timer

I Stavanger jobber ansatte lange vakter ved 22 avdelinger. Bare en, hjemmetjenesten på Storhaug og Hundvåg, har blitt stoppet av et sentralt fagforbund.