• FOTO: Pål Christensen.

26 yrkeskriminelle venter på utvisning