• Alle i bystyret stemte for Karl W.Sandvig (med briller til venstre) sitt forslag. Her ser du Bjarne Kvadsheim (Sp) med handa i våret (i midten) og Torfinn Ingeborgrud fra Miljøpartiet de Grønne (nærmest). FOTO: Jonas Haarr Friestad

300 000 lass stein og grus til Jåttåvågen

Bystyret frykter at det blir mye "støy, trafikk og støv" for folk som bor i Jåttåvågen når store steinmasser skal fylles ut i de såkalte "Dokkene".