• FOTO: Stavanger Parkeringsselskap

41 feilparkeringer per dag