• FOTO: Pål Christensen

8 av 10 bruker ikke refleks