• Den nye landbruksmeldingens mål om økt norsk matproduksjon i hovedsak på norske ressurser i takt med befolkningsveksten blir ikke mindre utfordrende etter de nye tallene Statens landbruksforvaltning nå legger fram. FOTO: Jonas Haarr Friestad

850 nye bønder kaster kortene

Foreløpige tall viser at det ble 853 færre aktive landbruksforetak, hvorav 51 i Rogaland, fra august 2011 til august 2012.