Å satse på sentrum er å satse kollektivt

En satsing på kommunesentrene kan også bli til en satsing på bane og busser. Flere folk samlet på et sted styrker passasjergrunnlaget til kollektivrutene. Derfor ses utviklingen av tettstedene sammen med utviklingen av kollektivtransporten.