• På to år tok eierne av Akademiet-kjeden ut 40 millioner kr i profitt, som privatskoleloven ikke gir adgang til. FOTO: Jon Ingemundsen

Akademiets skoler saksøker staten

Den private videregående skolen Akademiet Sandnes og de andre skolene til Akademiet Norge, har ikke nådd frem med sine klager, og har besluttet å ta ut søksmål mot Staten.