• Det er lenge siden det gikk tog på Ålgårdbanen. FOTO: Odd Pihlstrøm

Ålgårdbanen kan bli turvei

Sandnes kommune ønsker flere opparbeidede turveier langs Figgjovassdraget, men politikerne er uenige om Ålgårdbanen bør bevares som kollektivtrasé.