• Fra mandag må 5 ferjer anløpe Tau kai. I tillegg til de tre Tauferjene gjelder det ferjene «Hjelmeland» og «Høgsfjord». FOTO: Tor Inge Jøssang

«Alle» ferjer må via Tau

Fra mandag er både Høgsfjordsambandet og Jøsenfjordsambandet stengt. All biltrafikk går via Tau, der det kan bli trafikale utfordringer.