• Store og små frå Vigre skulekrets kom i 2013 til rådhuset for å høyra på debatten om skulen deira si framtid. No er saka på dagsorden igjen. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Alle skal få seia sitt om Vigre skule

Rett før jul la rådmann og politikarar i Hå bak seg alt gammalt i saka om Vigre skule si framtid.