• Dei fleste trivst på Tryggheim. - Lærarane er så interesserte i oss elevar, fortel elevrådsleiar Silje Anett Vestvik. Til hausten dreg ho til Nairobi for å arbeida på barneheim. Etterpå blir det kanskje sjukepleie eller lærarutdanning. FOTO: Carina Johansen

«Alle» trivst på Tryggheim

Elevane ved Tryggheim vidaregåande skule er eksemplariske. Mest ingen røyker, brukar alkohol eller andre rusmiddel. Og dei trivst.