• Legg merke til de to skiltene. Det er ikke langt fra Amadeus til Dalane tingrett. FOTO: Arnt Olav Klippenberg

Amadeus ble drevet for kreditors regning

Den tidligere innehaveren av Amadeus er dømt til fengsel i 21 dager for måten platebutikken ble drevet på i Egersund.