• FOTO: Hans E.H. Jacobsen

Ambulanse brukte 35 minutter