• FOTO: Erik Holsvik

Andreplass til Stavanger Brass Band