• 34 tilhørere, de fleste foreldre og skolefolk var møtt opp da oppvekststyret onsdag kveld hadde oppe en viktig sak om spesialundervisningen. FOTO: Tommy Ellingsen

Ap og Frp vil ha svar fra skolesjefen

Ap, Rødt og Frp i Stavanger frykter at skolesjefens nye modell vil føre til et dårligere tilbud for elever som trenger spesialundervisning.Ap og Frp fikk fullt gjennomslag for å utsette saken.