• bussmariero.jpg FOTO: Fredrik Refvem

Åpner bussfelt ved Mariero

Fredag åpnes bussfeltet på fv.44 fra Skjæringen til Mariero.