• To murere arbeidet på dette hustaket på Våland uten noen form for sikring. Nå er arbeidet stanset til nødvendig sikkerhetsutstyr er på plass. FOTO: Jon Ingemundsen

Arbeidet på taket er stanset

Murerne som jobbet på et hustak uten sikkerhetsutstyr torsdag ble innkalt til møte med ledelsen i murerfirmaet Torben Seerup fredag morgen. De beklaget at de hadde opptrådt uansvarlig. Arbeidet settes ikke i gang før det er montert et forskriftsmessig stillas rundt pipa.