• Sett fra Vaisenhusgaten i nordlig retning. FOTO: Leiv Nes Arkitekter AS

Arbeidsplasser trumfer trehus

Stavangers trehussamling er satt under press. Bystyret prioriterer 230 arbeidsplasser.