• Støv- og støynivåene for de ansatte som arbeider i tunnelen er ikke dokumentert, mener Arbeidstilsynet. Det er også registrert brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. FOTO: Jon Ingemundsen

Arbeidstilsynet har avdekket flere lovbrudd

Mye støy og støv for tunnelarbeiderne og brudd på arbeidstidsbestemmelsene har fått Arbeidstilsynet til å reagere.