• FOTO: Heidi Hjorteland Wigestrand

Arbeidsulukke i Suldal

Ein gravemaskin hamna utføre vegen.