• FOTO: Carl Gunnar Gundersen

Arcadia på Strandkaien