• FOTO: Tove M. E. Bjørnå

Arena-krav presser klubb og kommune