• FOTO: Pål Christensen

Asyl i politisjefens menighet