• Det store FG-bygget skal bygges om og brukes til boliger når asylmottaket flytter ut. FOTO: Dale Eiendomsutvikling

Asylmottaket på vei bort

Store deler av Heros virksomhet på Dale slutter når boligplanene for området blir realisert. I løpet av 2012 må Hero flytte ut av det store FG-bygget.