• FOTO: Scanpix

Åtte avganger til og fra Sola rammet