• FOTO: Mikael McKeown

Avlyste jegerprøven dagen i forveien